Vacature tekst IKC De Kleine Reus groep 7

Wij zoeken OGO-minnende leerkrachten!!!

Allereerst…wie zijn wij:

De Kleine Reus is een school van de stichting Openbaar Onderwijs Aan de Amstel in Amsterdam Oud-Zuid. We zijn een openbare basisschool. De school telt rond de 430 leerlingen verdeeld over 17 groepen en is verspreid over twee gebouwen; dicht bij elkaar met een prachtig natuurspeelplein in het midden.  Onze schoolpopulatie spiegelt zich aan de buurt waarin hij staat.  De grachtengordel in hartje centrum.  De populatie kenmerkt zich door hoog opgeleide ouders met verschillende achtergronden. We hebben kritische, constructieve, betrokken en ambitieuze ouders. Onze populatie vraagt om onderwijs dat uitdaging biedt en nieuwsgierigheid uitlokt.

Het bestuur:
Onze school valt onder stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De stichting verzorgt openbaar onderwijs in Amsterdam Centrum en Zuid. Een boeiend gebied met 22 scholen die vanuit hun eigen identiteit (Dalton, Montessori, Ontwikkelingsgericht, CultuurProfiel, enz.) nauw met elkaar samenwerken.  Alleen goed onderwijs is niet voldoende, onze leerlingen hebben ook een uitdagend aanbod nodig. We vormen met elkaar een dynamische organisatie waarin professionals ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Onze blik is op de toekomst gericht, we leggen de lat hoog, we zijn eigenwijs en bevlogen.

Wat is de visie van de Kleine Reus:

Op De Kleine Reus staat ontwikkeling van het kind in alle opzichten centraal. Ontwikkeling is alleen mogelijk als er veiligheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid is.  Ontwikkeling begint met gelukkig zijn. Hiervoor zorg te dragen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van medewerkers, ouders en kinderen. We laten ons hierbij onder meer  inspireren door het gedachtegoed van Kanamori: Als één van ons niet gelukkig is, is niemand het.

Wij geven ons onderwijs vorm vanuit het ontwikkelingsgerichte perspectief, kortweg OGO genoemd. Binnen  OGO gaan we ervan uit dat, willen kinderen tot leren komen, ze nieuwsgierig mogen zijn, (zelf)vertrouwen hebben en openstaan voor de wereld om hen heen. Binnen ons onderwijsaanbod staan enerzijds het veiligstellen van de basis (nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en openheid) en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal.

Ons team:

Er werken zo’n 60 mensen op ons IKC. Ons divers team kenmerkt zich door gedrevenheid, enthousiasme, kritische houding en creativiteit. Ons team hanteert de OGO-principes niet alleen voor de kinderen, maar ook aangaande hun eigen professionele attitude.Binnen ons team staat samenwerkend leren ook centraal. Leren met elkaar, samen ben je sterker. Nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaar steunen en supporten maakt onze onderzoekende en ontwikkelingsgerichte houding sterker.

We organiseren met elkaar leer- en werkmomenten. Onze aandacht zal de komende jaren gaan naar het coachen en begeleiden van net startende leerkrachten of ervaren leerkrachten die komen werken op de Kleine Reus alsmede de studenten die bij ons ‘werken’.Dat betekent dat je in ‘een warm bad’ komt maar ook dat we hoge verwachtingen van jou hebben en ervan uitgaan dat jij je openstelt, hoge ambities hebt, ontwikkelingsgericht bent en een kritische houding hebt.

Wat zoeken wij:

  • Een leerkracht voor groep 7 voor de maandag en dinsdag ( 0,4 WTF) tot de zomervakantie 2019.

Het betreft op dit moment een tijdelijke functie maar er bestaat de mogelijkheid voor een aanstelling voor onbepaalde tijd. Ook is dan een groter dienstverband dan 0,4 WTF bespreekbaar.

Solliciteren?

Voor informatie kun je bellen met Margot Alting (directeur) op 06- 51 26 25 99 of mailen: margot.alting@dekleinereus.org

Wil je gelijk solliciteren? Dat kan via hetzelfde mailadres. Stuur je cv en je motivatiebrief zodat we kunnen lezen wat jou drijft om bij ons op school te komen werken!

 

Onderwijsinspectie rapport

Beste ouder(s) /en of verzorger(s),

 

De school van uw kind of kinderen maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Onze stichting bestaat inmiddels uit 22 scholen in het gebied Centrum en Zuid. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering  geeft aan die verantwoordelijkheid  onderzocht .

 

De inspecteurs waren erg te spreken over de kwaliteitscultuur, de manier waarop bestuur en schoolteams sturen op onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en de manier waarop het bestuur zich verantwoordt. Al deze onderdelen heeft de inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Ook vonden zij OOADA een financieel gezonde organisatie. Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met het bestuur, is een vijftal scholenbezoeken afgelegd en hebben de inspecteurs gesproken met leden van de raad van toezicht, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal schooldirecteuren en intern begeleiders en vijf delegaties van ouders.

 

We zijn erg trots op dit resultaat. Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die dagelijks of af en toe de school op allerlei manieren ondersteunen en scherp houden. Uw hulp is van grote waarde geweest en dat blijft ook zo. Natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel, maar dit is in ieder geval een enorme opsteker.

 

Het rapport vindt u op onze website en op de website van het bestuur: www.ooada.nl.