Om geïnteresseerde ouders toch een kijkje in school te kunnen geven, staat op de website een filmpje met een rondleiding door de school.

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Ook is het iedere ochtend mogelijk om te bellen naar de school via 020-3207735. Marina kan telefonisch informatie geven over de school en uw vragen beantwoorden.

Informatie-bijeenkomst dinsdag 10 september

Dinsdag 10 september aanstaande organiseert De Kleine Reus een informatie-bijeenkomst voor interesseerde ( toekomstige) ouders van 9.00-10.00 uur.
We ontvangen u graag om 9 uur in de teamkamer ( poort Noorderstraat 6, ingang over het schoolplein naar links).  Aansluitend, vanaf ongeveer 9.30 uur, verzorgen wij voor u een rondleiding door het IKC waarbij leerkrachten van de groepen 1/2 u meer zullen vertellen over ons onderwijs.
U bent van harte welkom!
Indien u aanstaande dinsdag niet in de gelegenheid bent, volgen er nog informatieochtenden op :
15 oktober, 12 november, 12 december, 21 januari en 13 februari.

Onderwijsinspectie rapport

Beste ouder(s) /en of verzorger(s),

 

De school van uw kind of kinderen maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Onze stichting bestaat inmiddels uit 22 scholen in het gebied Centrum en Zuid. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering  geeft aan die verantwoordelijkheid  onderzocht .

 

De inspecteurs waren erg te spreken over de kwaliteitscultuur, de manier waarop bestuur en schoolteams sturen op onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en de manier waarop het bestuur zich verantwoordt. Al deze onderdelen heeft de inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Ook vonden zij OOADA een financieel gezonde organisatie. Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met het bestuur, is een vijftal scholenbezoeken afgelegd en hebben de inspecteurs gesproken met leden van de raad van toezicht, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal schooldirecteuren en intern begeleiders en vijf delegaties van ouders.

 

We zijn erg trots op dit resultaat. Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die dagelijks of af en toe de school op allerlei manieren ondersteunen en scherp houden. Uw hulp is van grote waarde geweest en dat blijft ook zo. Natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel, maar dit is in ieder geval een enorme opsteker.

 

Het rapport vindt u op onze website en op de website van het bestuur: www.ooada.nl.