Geen categorie

Home / Archive by category "Geen categorie"

Corona maatregelen brengen & halen en afspraken op school

Beste ouders/verzorgers,

We zijn begonnen! Afgelopen week zagen we blije gezichten van kinderen, ouders en zeker ook bij ons team.
Het brengen en halen van de kinderen verliep na een drukke start in de straten op maandag, gelukkig steeds beter. Om de drukte in de Noorderstraat te minimaliseren hebben we besloten de kinderen die er al staan toe te laten op het plein vanaf 08.40 uur. Houdt u alstublieft wel de eerder verspreide haal- en brengtijden aan, om niet alle honderden kinderen op precies hetzelfde tijdstip door de poort te laten komen. De leerkrachten staan dan op het schoolplein te wachten om ze mee naar de klas te nemen. Op deze manier wordt het minder druk op straat omdat u niet meer hoeft te wachten maar direct door kunt lopen. Wellicht ten overvloede nogmaals de vraag voor beide straten om geen fietsen mee de straat in te nemen en meteen door te lopen als uw kind gebracht is. Wij danken u allen hartelijk voor de medewerking!

Dan nog een korte toelichting op afspraken die met u op school worden gemaakt. In onze eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat ouders op uitnodiging naar school kunnen komen, we zijn erg blij dat dergelijk persoonlijk contact weer mogelijk is.

Hierbij volgen we het corona-protocol en is het volgende van belang:
• ouders wachten op het afgesproken tijdstip buiten de school: bij de voordeur nieuwe Looiersstraat ( groepen 1 t/m 4) of bij de poort Noorderstraat ( groepen 5 t/m 8)
• de leerkracht/medewerker van De Kleine Reus haalt zelf de ouders op bij de poort of op de Looiersstraat
• daar worden aan u de Triage-vragen ( hieronder) gesteld, bij een akkoord kunt u mee naar binnen
• op het plein en in school wordt de looprichting gevolgd
• u wordt na het gesprek weer begeleid naar buiten via de looprichting.
• Dit alles steeds met 1,5 meter afstand tussen volwassenen.

Dit zijn de zogenaamde Triage-vragen die we u vooraf moeten stellen:
– heeft u óf een huisgenoot op dit moment koorts en/of benauwdheidsklachten?
– heeft u het virus (gehad) en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
– heeft u een huisgenoot met het virus en de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
– bent in quarantaine omdat u contact hebt gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld?

Als u één van deze vragen met ja beantwoordt, moet de afspraak helaas geannuleerd worden en maken we op een later tijdstip graag een nieuwe afspraak. Alleen op deze manier kunnen wij u ontvangen, bij voorbaat dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Margot Alting
Directeur IKC De Kleine Reus

Om geïnteresseerde ouders toch een kijkje in school te kunnen geven, staat op de website een filmpje met een rondleiding door de school.

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Ook is het iedere ochtend mogelijk om te bellen naar de school via 020-3207735. Marina kan telefonisch informatie geven over de school en uw vragen beantwoorden.

De informatiebijeenkomst van 12 mei 2020 is komen te vervallen, omdat we helaas geen ouders op school mogen ontvangen. Om geïnteresseerde ouders toch een kijkje in school te kunnen geven, zal op de website binnenkort een filmpje te vinden zijn met een rondleiding door de school. Ook is het iedere ochtend mogelijk om te bellen naar de school via 020-3207735. Marina kan telefonisch informatie geven over de school en uw vragen beantwoorden.

Informatie-bijeenkomst dinsdag 10 september

Dinsdag 10 september aanstaande organiseert De Kleine Reus een informatie-bijeenkomst voor interesseerde ( toekomstige) ouders van 9.00-10.00 uur.
We ontvangen u graag om 9 uur in de teamkamer ( poort Noorderstraat 6, ingang over het schoolplein naar links).  Aansluitend, vanaf ongeveer 9.30 uur, verzorgen wij voor u een rondleiding door het IKC waarbij leerkrachten van de groepen 1/2 u meer zullen vertellen over ons onderwijs.
U bent van harte welkom!
Indien u aanstaande dinsdag niet in de gelegenheid bent, volgen er nog informatieochtenden op :
15 oktober, 12 november, 12 december, 21 januari en 13 februari.

Onderwijsinspectie rapport

Beste ouder(s) /en of verzorger(s),

 

De school van uw kind of kinderen maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Onze stichting bestaat inmiddels uit 22 scholen in het gebied Centrum en Zuid. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen en een solide bedrijfsvoering. De onderwijsinspectie heeft de manier waarop het bestuur uitvoering  geeft aan die verantwoordelijkheid  onderzocht .

 

De inspecteurs waren erg te spreken over de kwaliteitscultuur, de manier waarop bestuur en schoolteams sturen op onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling en de manier waarop het bestuur zich verantwoordt. Al deze onderdelen heeft de inspectie als ‘goed’ beoordeeld. Ook vonden zij OOADA een financieel gezonde organisatie. Om tot dit oordeel te komen heeft de inspectie gesprekken gevoerd met het bestuur, is een vijftal scholenbezoeken afgelegd en hebben de inspecteurs gesproken met leden van de raad van toezicht, leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (ouders en leraren), een aantal schooldirecteuren en intern begeleiders en vijf delegaties van ouders.

 

We zijn erg trots op dit resultaat. Onze dank gaat ook uit naar alle ouders die dagelijks of af en toe de school op allerlei manieren ondersteunen en scherp houden. Uw hulp is van grote waarde geweest en dat blijft ook zo. Natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel, maar dit is in ieder geval een enorme opsteker.

 

Het rapport vindt u op onze website en op de website van het bestuur: www.ooada.nl.