Informatieochtenden

Onze eerstvolgende informatieochtenden zijn gepland op 5 en 7 oktober 2022 van 10.00 tot 11.00 uur. 


Wanneer u graag deel wilt nemen aan één van deze ochtenden, stuurt u een mail naar directie@dekleinereus.org. Wanneer u vermeldt aan welke ochtend u wilt deelnemen, ontvangt u uiterlijk een week voor deze data een bevestiging van ons. 

Wij zien er naar uit jullie te ontmoeten!