Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door De Kleine Wereld. Medewerkers van de BSO werken ook in de tussenschoolse opvang. Drie kwartier wordt de pauze van de leerkracht opgevangen, en vijf kwartier blijft de medewerker in de klas aanwezig om samen met de docent het programma te verzorgen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om individuele aandacht te besteden aan de kinderen die dat nodig hebben, is er ruimte voor themagerichte activiteiten of kan in kleine groepjes aan opdrachten worden gewerkt.
Op De Kleine Reus maken alle kinderen gebruik van de tussenschoolse opvang. De kosten voor de overblijf zijn €440,- per jaar per kind. Voor dit bedrag krijgt uw kind vier keer per week tussenschoolse opvang van vertrouwde en bevoegde medewerkers. Dit bedrag wordt in 10 maanden van €44,00 gefactureerd van september tot en met juni door De Kleine Wereld.

De tussenschoolse opvang duurt twee uur, waarvan een uur en een kwartier de leerkracht en de pedagogisch medewerker samen op de groep staan. De eigenlijke pauze duurt drie kwartier.  Kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. Er is eventueel een koelkast beschikbaar om drinken te bewaren. Tijdens de TSO wordt altijd ca. 30 minuten buiten gespeeld met de kinderen.

Voor vragen over de TSO kunt u terecht bij Roos Ansink: roos@dekleinewereld.nl