Kinderdagverblijf

De Kleinste Reus is een kleinschalig kinderdagverblijf met twee groepen. Wij verzorgen dagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Baby’s zijn vanaf acht weken welkom. 

Het kinderdagverblijf heeft 32 kindplaatsen verdeeld over de twee groepen:
 • Een baby/dreumes groep met kinderen tussen 0 tot 2 – 2,5 jaar (met maximaal 16 kindplaatsen en drie vaste pedagogisch medewerkers) 

 • Een peutergroep met kinderen vanaf 2 - 2,5 tot 4 jaar (met maximaal 16 kindplaatsen en twee vaste pedagogisch medewerkers). 

Het kinderdagverblijf is gevestigd in een prachtig gebouw aan de Noorderstraat en maakt deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) De Kleine Reus. We hebben een eigen besloten speelplaats en zijn erg trots op onze moestuin. 

Het kinderdagverblijf is open van maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 18.30 uur.

De Kleinste Reus is een kinderdagverblijf waar:

 • wordt gewerkt met een klein team van betrokken pedagogisch medewerkers;

 • kinderen op pad gaan naar het scheepvaartmuseum, Artis of de bloemenmarkt;

 • er veel aandacht is voor creativiteit, we werken veel met gerecycled materiaal;

 • wekelijks muziekactiviteiten worden aangeboden, door docenten of de kinderen zelf;

 • we bereiden gerechten met groenten uit onze eigen moestuin;

 • kinderen tussen de middag biologisch warm kunnen eten;

 • we met de kinderen op een prachtig eigen buitenplaats kunnen spelen met water en ze zandtaartjes kunnen bakken in de buitenkeuken;

 • kinderen snel vertrouwd raken met school;

 • kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in een huiselijke omgeving en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren.