Kinderdagverblijf

De Kleinste Reus is een kinderdagverblijf dat dagopvang verzorgt voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Baby’s zijn vanaf acht weken welkom. De Kleinste Reus is gevestigd in de Noorderstraat te Amsterdam en maakt deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) De Kleine Reus.

 

 

Startblokken 

 

Startblokken is speciaal ontwikkeld voor de allerjongsten en gaat uit van de gedachte dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn, (zelf)vertrouwen hebben en openstaan voor de wereld om hen heen. Binnen het aanbod staan enerzijds het veiligstellen van de basis (nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en openheid) en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal. Wij werken veel met thema’s waaraan wij samen met de kinderen invulling geven. Werken met een thema is duidelijk en concreet en geeft kinderen tevens veel mogelijkheden voor eigen invulling. Binnen de thema’s is veel ruimte voor creativiteit, zang, muziek en dans.

 

Werken met Startblokken stelt ons in staat naast de opvang veel extra’s te bieden waardoor de aansluiting met school vloeiender verloopt.

 

Voor de sociaal-emotionele veiligheid en om de kinderen op een effectieve manier het inhoudelijke programma te laten volgen, hanteren wij een minimum van twee opvangdagen. Een kind kan dus twee, drie, vier of vijf keer per week naar het kinderdagverblijf komen. Hierdoor krijgt ieder kind die naar de Kleinste Reus komt in ieder geval 16 uur per een week voorschools ontwikkelingsaanbod en minimaal 640 uur per jaar. 

 

Het kinderdagverblijf heeft 32 kindplaatsen verdeeld over twee groepen. Een groep met kinderen tussen 0 tot 2 – 2,5 jaar (met maximaal 16 kindplaatsen en drie vaste pedagogisch medewerkers) en een groep met kinderen vanaf 2 - 2,5 tot 4 jaar (met maximaal 16 kindplaatsen en twee vaste pedagogisch medewerkers). 

 

De Kleinste Reus stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en samen met andere kinderen kunnen spelen en leren. 


Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop de pedagogisch medewerkers jonge kinderen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden werken wij met Startblokken. Dit is een pedagogisch concept dat deel uitmaakt van OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs), het onderwijsconcept van school.

 

Wij zijn een door de gemeente erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie) kinderopvanglocatie. [Informatie VVE]

 

Het kinderdagverblijf is gevestigd in een prachtig gebouw aan de Noorderstraat. We hebben een prachtige besloten speelplaats en zijn heel trots op onze moestuin. 

Al onze medewerkers krijgen een Interne Startblokkenopleiding verzorgt door Janneke Hagenaar van [bureau Hagenaar].