Verlofaanvraag

Aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden
Wellicht ten overvloede vermelden wij dat wij verzoeken voor vakanties of vrije dagen buiten de reguliere schoolvakanties slechts bij grote uitzondering mogen toestaan. Verzoeken hiervoor kunt u schriftelijk indienen bij de directeur. De richtlijnen voor het toekennen van verlof en het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.