KiVa

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het schooljaar behandelen we 10 thema’s. De thema’s gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten. Kinderen krijgen meer inzicht in wat pesten is en wat zij er tegen kunnen doen.
  • Op onze school mag iedereen zijn wie hij/zij is. Iedereen is uniek en daarom accepteren wij verschillen.
  • Wij geloven in de kracht van de groep. Pesten is een groepsproces en pesten wordt bij ons daarom in de groep opgelost.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. De start hiervan is de leerkracht die zin heeft er met de kinderen een mooie dag van te maken! 
  • Leren is een sociale activiteit. In onze lessen is de groep steeds het start- en eindpunt van de lessen. Binnen de lessen leren we de kinderen ook samenwerken. Hiervoor maken we structureel gebruik van coöperatieve werkvormen.

   Klik hier voor ons Veiligheidsprotocol