Ouderbetrokkenheid

Beste ouders, 

WELKOM op onze school!
Dat kinderen met plezier naar school gaan is belangrijk. Een blij kind leert makkelijker, is gemotiveerder en werkt beter samen met andere kinderen. 

Samenwerken aan het schoolsucces van kinderen
We werken graag samen met ouders aan ouderbetrokkenheid. Want we willen hetzelfde: dat het goed gaat met jullie kind, onze leerling. Hoe beter wij samenwerken, hoe leuker uw kind school vindt. Kortom: samen sterk!

Wat kunnen jullie van school verwachten?
Wij geven goed onderwijs, passend bij de talenten van onze leerlingen. We werken aan taal, lezen en rekenen. Ook motivatie en sociaal gedrag zijn belangrijk. We praten veel met onze leerlingen: wat kun/weet je al, wat wil je nog meer leren en wat is je doel?

Wat verwachten wij van jullie?
Het is belangrijk dat kinderen uitgerust en op tijd op school komen. En dat ze gezond eten. Het leren gaat dan namelijk beter. Makkelijker gezegd dan gedaan, we weten het. Lukt het even niet? Bespreek dit dan gerust met ons, dan kunnen we meedenken. 

Met je kind over school praten is goed.
Vraag je kind bijvoorbeeld:"Wat was vandaag leuk?" en "Wat heb je geleerd?". Besteed thuis (spelenderwijs) aandacht aan wat je kind geleerd heeft. Dan onthoudt je dochter of zoon het beter en wordt het leren nog leuker. Als ouder heb je hier dus invloed op.

De meeste kinderen gedragen zich op school anders dan thuis.
Op school is het anders dan thuis. Daarom is de kans klein dat we hetzelfde gedrag zien. We hoeven elkaar dus niet te overtuigen. Verschillend zijn juist interessant: wat maakt dat je kind thuis iets wel kan en op school nog niet? En omgekeerd. Door samen te puzzelen, ontstaan nieuwe ideeën. 

Zijn er zorgen of vragen? Dan gaan we met elkaar in gesprek.
Wij wachten niet te lang met het bespreken van onze zorgen. Ouders, trek ook tijdig aan de bel. Denk met ons mee, want jullie kennen je kind het langst en het best. Door onze ervaringen te delen, begrijpen we je kind beter en bedenken we mooie oplossingen. 

We denken met elkaar mee, maar gaan niet op elkaars stoel zitten.
We geven elkaar suggesties. Leerkrachten hebben de regie in de klas, zij besluiten wat ze doen met de tips van de ouders. En ouders hebben thuis de regie, zij beslissen wat ze doen met de tips van school. We vertellen elkaar wat we gaan uitproberen en wat niet. Zo voorkomen we misverstanden. We maken ook duidelijke afspraken en komen daar later op terug. 

In bijzijn van kinderen praten we respectvol over elkaar
Vertrouwen tussen school, ouders en kinderen is belangrijk. Het geeft je kind rust en een veilig gevoel als hij merkt dat zijn ouders en leerkrachten elkaar aardig vinden. Daarom is het belangrijk dat we vriendelijke dingen over elkaar zeggen. 

De stem van je kind is waardevol!
Kinderen kunnen ons vertellen waar ze blij mee zijn, wat ze anders willen en hoe. Deze informatie helpt ons goed les te geven. Vertelt je kind thuis iets belangrijks over school? Laat het ons weten, dan gaan we ermee aan de slag.