Missie van de school

Op IKC De Kleine Reus staat ontwikkeling van het kind in alle opzichten centraal. Ontwikkeling is alleen mogelijk als er veiligheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid is. Hiervoor zorg te dragen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van medewerkers, ouders en kinderen. Wij geven ons onderwijs en opvang vorm vanuit het ontwikkelingsgerichte perspectief, kortweg OGO genoemd.
Binnen OGO gaan we ervan uit dat, willen kinderen tot leren komen, ze nieuwsgierig mogen zijn, (zelf)vertrouwen hebben en openstaan voor de wereld om hen heen. Wij sporen de kinderen aan de omgeving en zichzelf te ontdekken en hen te bemoedigen. Binnen ons onderwijsaanbod staat enerzijds het veiligstellen van de basis en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal. Bij alle activiteiten staan het spel en onderzoek centraal. Uitgangspunt bij deze activiteiten in het kader van ons onderwijs zijn de drie B’s:

Kinderen hebben betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling en tot leren te komen. De professionals bemiddelen. Zij zoeken naar een aanbod dat voor kinderen zelf interessant en van betekenis is en bevorderen dat ze zich goed ontwikkelen en veel leren. Het doel is een brede ontwikkeling; basisvoorwaarden, persoonsontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden in samenhang. Ontwikkeling is een samenhangend geheel. Het gaat om ‘hoofd, hart en handen’.

Om een voorbeeld te geven: een thema als ‘Het Circus’ zal niet kunnen volstaan met het aandragen van circusideeën en de daarbij horende spullen, maar zal het circus vertalen in rollen (directeur, dompteur, clown, kaartjesknipper, musicus, dierenverzorger, dieren, publiek etc) die met elkaar in een gezamenlijke activiteit verwikkeld zijn. Bij de uitvoering van de rollen worden vele culturele instrumenten ingezet (lezen, schrijven, tellen, meten, passen, wegen, boeken, rekenmachines etc). Het gebruik daarvan is binnen de gegeven context functioneel (betekenisvol) en kan daarin ook betekenisvol (verder) geleerd worden. Het zijn dan geen geïsoleerde prestaties meer, maar betekenisvolle hulpmiddelen die de participatie aan de gegeven activiteit ondersteunen en versterken.