Ouders

Voor de ouders van onze school hebben we diverse pagina's met informatie.
Ouders kennen hun kinderen het beste en hebben het beste met hun kind voor. Dit betekent dat wij in ons IKC ouders zien als partners in onderwijs, ontwikkeling en opvoeding. Ouders worden uitgenodigd om zoveel mogelijk te participeren op een manier die het beste bij hen past. Dit kan in de oudercommissie van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, de Medezeggenschaapsraad, de Ouderraad en het betalen van ouderbijdragen.

Daarnaast organiseren we geregeld gezamenlijke activiteiten zoals het ouderteamfeest, ouderavonden, kennismakingsavonden en themaochtenden.

Ouders kunnen voor vragen over opvoeding en ondersteuning terecht bij de ouderkindadviseur. Wanneer we ons als IKC zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kan een kind besproken worden in een groot multidisciplinair team. Dit gebeurt na overleg en toestemming van ouders en ouders zijn bij dit overleg ook aanwezig.