Voorschool De Buren

De Buren is een voorschool voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een groep van de voorschool heeft 16 kinderen. De Kleinste Reus is gevestigd in de Noorderstraat te Amsterdam en maakt deel uit van Integraal Kind Centrum (IKC) De Kleine Reus.

Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop de pedagogisch medewerkers jonge kinderen begeleiden in hun veelzijdige ontwikkeling. Om optimale ontwikkelingskansen te bieden werken wij met Startblokken. Dit is een pedagogisch concept dat deel uitmaakt van OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs), het onderwijsconcept van school.

 

Wij zijn een door de gemeente erkende VVE (voor- en vroegschoolse educatie) locatie. [Informatie VVE]

 

De voorschool is gevestigd in een eigen gebouw op het schoolplein van het IKC. We hebben een prachtige besloten speelplaats en zijn heel trots op onze moestuin.