Ons IKC

Op De Kleine Reus staat ontwikkeling van het kind in alle opzichten centraal. Ontwikkeling is alleen mogelijk als er veiligheid, nieuwsgierigheid en betrokkenheid is. Hiervoor zorg te dragen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: van medewerkers, ouders en kinderen.
We laten ons hierbij onder meer inspireren door het gedachtegoed van Kanamori: Als één van ons niet gelukkig is, is niemand het. Wij geven ons onderwijs vorm vanuit het ontwikkelingsgerichte perspectief, kortweg OGO genoemd. Binnen OGO gaan we ervan uit dat, willen kinderen tot leren komen, ze nieuwsgierig mogen zijn, (zelf)vertrouwen hebben en openstaan voor de wereld om hen heen. Binnen ons onderwijsaanbod staat enerzijds het veiligstellen van de basis (nieuwsgierigheid, zelfvertrouwen en openheid) en anderzijds het creëren van uitdagende situaties centraal. Bij alle activiteiten staan het spel en onderzoek centraal. Uitgangspunt bij deze activiteiten in het kader van ons onderwijs zijn de drie B’s:

Kinderen hebben betekenisvolle, gezamenlijke activiteiten nodig om tot ontwikkeling en tot leren te komen. De professionals bemiddelen. Zij zoeken naar een aanbod dat voor kinderen zelf interessant en van betekenis is en bevorderen dat ze zich goed ontwikkelen en veel leren. Het doel is een brede ontwikkeling; basisvoorwaarden, persoonsontwikkeling en specifieke kennis en vaardigheden in samenhang. Ontwikkeling is een samenhangend geheel. Het gaat om ‘hoofd, hart en handen’.