Nieuws

IKC De Kleine Reus verbetert haar communicatie met ouders door middel van een ouderapp: Kwieb.
Vanaf schooljaar 2023/2024 willen wij het contact met de ouders makkelijker, efficiënter én in 42 talen laten verlopen. Daarom zullen wij voor kleine praktische dingen steeds meer gebruik van maken van de ouderapp: Kwieb.