Nieuws

IKC De Kleine Reus verbetert haar communicatie met ouders door middel van een ouderapp: Schoolsite.
Vanaf schooljaar 2022/2023 willen wij het contact met de ouders makkelijker en efficiënter laten verlopen. Daarom zullen wij voor kleine praktische dingen steeds meer gebruik van maken van de ouderapp: Schoolsite.